Каква е терапията чрез диета при лечение на кожни болести?

Терапия чрез диета при лечение на кожни болести

диета-лечение-терапия-кожни-болести

Каква е терапията чрез диета при лечение на кожни болести?

При лечението на кожните болести се отделя голямо внимание на диетата. Доказано е, че посредством съответен хранителен режим може да се измени реактивността на организма, което да доведе до излекуване на много кожни заболявания. Различните видове храни могат да подо­брят или влошат функциите на храносмилателните и отделителните органи (стомах, черва, черен дроб, бъбреци и др.), които играят важна роля за появата и протичането на редица заболявания на кожата. Така още по-ясно изпъква голямото значение на терапията чрез диета в дерматологията.

При определяне режима на хранене на кожно болния, трябва да се подхожда индивидуално, като се отчитат общото състояние на неговото здраве, функционалното състояние на нервната система, вътрешните органи, реактивността на кожата (и по-специално спрямо хранителните вещества), професията на болния и пр. Така напр. на боледуващи от диабет и свързаните с него усложнявания, се налага противодиабетен режим (ограни­чен). Уместно е също в тези случаи назначаването на т. нар. кисел режим, т. е. даване на храни, които увеличават киселинността на организма като месо, риба, готварска сол и др.

диета-лечение-терапия-кожни-болести

Диетата

При други кожни заболявания, като екземи, копривна треска и еритродермии, се препоръчва алкален режим на диета, при който се дава веге­тарианска храна с намаление на тестените произведения (хляб, мака­рони н др.) и ограничаване на мазнините. За същата цел се дават натриев бикарбонат, алкални минерални води и пр.

“Фигурин

При всички сърбящи дерматози се съветва ограничаване на солта, течностите, както и яйцата, консервите, бобовите храни, алкохола, тютюна и пр., а се препоръчват млечновегетариански режим на диета и плодове.

При наличност на свръхчувствителност (алергия) спрямо някои хранителни вещества, като яйца, брашно, белтъци, раци, ягоди и др., основна рационална терапия е забраната на тези храни за известен пе­риод от време, след което даването на хранителния алерген може да се опита в минимални количества и в постепенно покачващи се дози.

При лечение на кожно болните трябва да се следи внимателно редовното изпразване на червата и при наклонност към запек да се да­ват черен хляб, мляко и разхлабителни средства. Препоръчват се и физкултурни упражнения, укрепващи коремната мускулатура.

Особено тясна връзка съществува между хранителния режим и кож­ните заболявания при децата. Нерядко назначаването само на целесъобра­зен режим на хранене при децата довежда до бързо отстраняване на кож­ните поражения (екзема и др.). При бебетата от голямо зна­чение са правилното кърмене и избягването на прехранване, като най-пълноценно е майчиното мляко. От значение за прилаганата терапия чрез диета за лечение на кожни болести,  е съдържанието на мазнини и витамини в млякото.

 


Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *