Съставът на въздуха оказва съществено значение върху здравето ни!

Доста съществен се явява за здравето съставът на въздуха.

Както значителният излишък на кислород в него, така и същественият му недостиг прави въздуха негоден за продължително дишане.

Разбира се, подобни условия в обикновения живот са редки, ако не считаме нещастните случаи при срутване на земни пластове и др. такива,

когато се прекратява връзката с атмосферата и когато засипаните поглъщат за кратко време остатъка от кислород,

или пък когато при изкачване на планина или при летене на въздуха се достига толкова високи области, където атмосферата е силно разредена и кислородът е малко.

Ако кръвта престане да възприема кислород, настъпва задушаване.

Ала по-често има значение ненормалният състав на въздуха.

ВЪГЛЕНА КИСЕЛИНА

Въздухът съдържа нормално 0.04% въглена киселина – при това количество може да се диша без вреда.

Когато процента на съдържанието се повдига до 1,2%, тогава настъпват леки явления на отравяния, 3% предизвикват смърт.

Такива натрупвания на въглеродна киселина намираме в шахтите, ямите и особено във ферментационни изби.

АНТРОПОТОКСИН

Ако в затворено помещение се събират много хора, то във въздуха постепенно се натрупват газове, които се издишват от белия дроб заедно с въглена киселина.

Тези вещества не са още определени химически, но отровното им действие се познава по това, че на такива многолюдни събирания на затворени пространства у хората се появява главоболие, повдигане и т.н.

Тия газове се наричат антропотоксини /човешка отрова/.

ВЪГЛЕРОДЕН ОКИС

Изобщо и при нашите условия на живот и труд ни се случва да дишаме отровни газове.

Така се образува в запалена желязна печка или при горене без комин въглероден окис – продукт от непълното горене на въглищата.

Демир бозан билки за бъбреци

Този крайно отровен газ изтласква при вдишването кислорода от кръвта, а сам не е в състояние да поддържа жизнения процес и предизвиква парализа на нервната и сърдечна дейност.

ПРАХЪТ

Въздухът се състои също от фино раздробени механични смеси от най-разнообразен произход.

Докато незначителното количество прах се наслагва по слизестата ципа на дихателните пътища /носната празнина, глътката, дихателното гърло/, при по-продължителното вдишване той прониква все по-дълбоко и по-дълбоко и особено охотно се наслагва в недобре вентилираните части на белия дроб.

Така особено често са подложени на белодробни заболявания работниците.

Това пак ни довежда непосредствено към въпроса за бактериите.

БАКТЕРИИТЕ

Последните главно се намират в прашния въздух.

И само за това става възможно тук развитието на ту­беркулозни бацили, защото дишането на прашен или омърсен с отровни газове въздух води,

от една страна, към отлагане или образуване вътре на чужди вещества, а от друга, отслабва съпротивителната сила на белодробната тъкан;

белият дроб, подобно на кожата и бъбреците, важен отделителен орган за газо­образните остатъци от нормалната обмяна на веществата – въглена киселина и антропотоксин.

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *