Двете ужасяващи крайности – измръзвания и изгаряния

ИЗГАРЯНИЯ. ИЗМРЪЗВАНИЯ

От изгаряния и измръзвания на отделни части може да претърпи разстройство по-голяма или по-малка част от организма. От големината на пов­редата зависи, до колко силно тя ще се отрази на ця­лото тяло. Ако например повече от една трета от по­върхнината на тялото е пострадала толкова силно, че тази част вече не е в състояние да продължава по-нататък отделителната дейност, то като правило, пора­ди постепенното натрупване в тялото на отровни про­дукти от обмяната, бързо настъпва смърт.

Предвид на това температурата на известна гра­ница се явява абсолютно непосредствено условие за жиз­нените процеси; вече незначителните й колебания в тялото действат разстройващо. Но благодарение на своята превъзходна изравнителна способност, организмът може да се приспособява към разлика във външната температура до 70 — 80 градуса Целзий и повече.

Много по-малко е непосредственото значение на светлината; обаче при особени условия, при необик­новено силно и дълго въздействие, тя може да пре дизвика болезнени явления. Даже в нашия климат слънцето, ако то въздейства по-продължително вре­ме на непокрита кожа, произвежда възпалително със­тояние. От силно и продължително раздразнение най-горните  слоеве  на  кожата  се  подбуждат към извънредна работа; извършената в тях обмяна изра­ботва повече продукти на разпадането, отколкото могат да се отделят по нормален начин чрез жлезите на кожата. Тогава тези продукти се отлагат във вид на странични вещества в клетките и между клетките на кожната тъкан и последните, подложени на изто­щение и станали по-малко издържливи към външни­те влияния, измират. Процесът се изразява във въз­паление, в образуване на мехури и пъпки.

Боян Петракиев

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *