Как да разпознаем морфиновата зависимост

В зависимост от химичната структура и фарма­кологичните им свойства се описват няколко типа лекарствена зависимост:

Морфиновият тип зависимост се ха­рактеризира с триадата:

изразена психична зави­симост,

бързо развиваща се толерантност

и раз­витие на физическа зависимост, изразена с поя­вата на тежък абстинентен синдром след отнема­нето на веществото (било като се прекрати не­говото въвеждане, било като се отстрани неговото действие с мюрфинови антагонисти).

Зависимостта към морфина може да бъде предизвикана от дози, които да не надвишават терапевтичните, но ако те се прилагат системно в продължение на дълъг период от време.

По същество и по механизъм на създаване морфиновата наркомания, както впро­чем и другите наркомании, е строго биологично обусловена.

Под влиянието на морфина настъп­ват изменения в централната нервна система и други органи, които обу­славят непрекъснатия „глад“ за опиати, морфин и други подобни вещества.

Субективните изживя­вания, които настъпват под влияние на наркотичните средства от морфиновия тип, са доста разнообразни при различни индивиди.

При някои наркомани този тип вещества създават приятно чувство на лекота, психична облекченост и вегета­тивните симптоми (гадене, повръщане, сърбеж по кожата и др.), които се изживяват без неприятни усещания.

При някои хора те могат да доведат до успокояване и сън.

Прекъсването на морфиновите средства при наркомани води до тежък абстинен­тен синдром, който се развива най-интензивно през първите 24—48 часа.

Абстинентният синдром се характеризира с психични промени –  безпокой­ство, тревожност, повишена нервност, болки по тялото, безсъние, а също и редица изразени вегета­тивни симптоми :— сълзотечение, обилно изпотя­ване, гъша кожа, гадене, повръщане, диария и т. н.

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *