Сетивнорецепторна функция на кожата

Кожата притежава богата мрежа от нерви и нервни окончания — рецептори

кожа-рецептори-сетивност

Сетивнорецепторна функция на кожата

Кожата се свързва много тясно чрез нервни меха­низми с централната нервна система и по-специално с кората на голе­мите полукълба, а чрез тях и с вътрешните органи. Стояща на границата между организма и заобикалящата го среда, кожата получава постоянно най-разнообразни дразнения — механични, физични, химични, бакте­риални п др., които провежда към мозъчната кора, като я информира и за най-незначителните изменения на външната среда. От своя страна кората на главния мозък, получавайки различни сигнали от периферията, ръководи и организира функциите на кожата. По този начин чрез много­странните взаимни връзки между кората на мозъка и кожата се осъще­ствява уравновесяване на организма със средата. Всяко нарушение в дадено физиологично състояние на кожата се отразява незабавно с появата на изменения в кората на мозъка и оттам в целия организъм и об­ратно. Ето защо кожата и организмът представляват неделимо функцио­нално цяло.

кожа-рецептори-сетивностКожата притежава висока чувствителност и има способността за най-разнообразни усети — за допир, натиск, студ, топлина, болка, сърбеж и др., които могат да бъдат отразени чрез кожата и в гра­ниците на техните най-фини и незначителни колебания след надминаване на определен праг.

Кожата чрез своите рецептори е в много тясна връзка и с вътрешните органи (чрез техните рецептори). Тя е орган на въз­приятие на външни и вътрешни дразнения и изпълнителен орган на нервните и хуморалните механизми. Известно е, че рефлексиите дразнители на рецепторите на кожата могат да изхождат от вътрешните органи в резултат на болестни процеси на последните. Съществува и сегментно повишена чувствителност на кожния анализатор при заболяване на вътрешните органи, в който е налице повишена чувствителност спрямо болка и температура, което се обяснява с непроводимост на дразненето чрез вегетативни нервни влакна на сигнал­ните центрове. Така при заболяване на сърцето е налице повишена чув­ствителност на кожата в областта на 3-ия и 4-ия шиен сегмент, при язва па стомаха — от 6-ия до 10-ия гръден сегмент и пр.

Демир бозан билки за бъбреци

Наред с това кожните нервни окончания под ръководството на кората на големите полукълба изпълняват и трофични функции. Възможно е някои от тези нервни окончания да са придобили само трофични функции.

Много важен усет, който се среща често е усетът за сърбеж. Не са установени специални рецептори и проводници за сърбежа.

Според съвременните схващания сърбежът не представлява специален усет, а е ново качество на други физиологични усети —изменен болков усет за допир, топло, студено и пр. Сърбежът зависи изцяло от състоянието на нервната система, като в периферната й част се обуславя от степента на дразненето на свободните нервни окончания и на различните физиологични усещания.

ВИЖТЕ ТУК!!!>>

споделяне в социални мрежиБОЯН МАГА – АСТРОЛОГЪТ
НА ЗВЕЗДИТЕ ПРАВИ
ПЕРСОНАЛНИ ГАДАНИЯ!


ВИЖТЕ ТУК!!!>>

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *