Двете ужасяващи крайности – измръзвания и изгаряния

ИЗГАРЯНИЯ. ИЗМРЪЗВАНИЯ От изгаряния и измръзвания на отделни части може да претърпи разстройство по-голяма или по-малка част от организма. От големината на пов­редата зависи, до колко силно тя ще се отрази на ця­лото тяло. Ако например повече от една трета от по­върхнината на тялото е пострадала толкова силно, че тази част вече не е в […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!